КАТЕГОРИИ
 • Автомобили
 • Администрация
 • Електротехника
 • Заведения
 • Здравеопазване и медицина
 • Имоти
 • Машини и съоръжения
 • Обзавеждане
 • Образование
 • Производство
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Туризъм.БГ
 • Търговия
 • Услуги
 • Финанси
 • Храни и напитки
 • HashFlare
  СЪРВЕЙ ГРУП | услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра, пазарните оценки
  СЪРВЕЙ ГРУП
  Категория:
  Подкатегория:

  СЪРВЕЙ ГРУП

  Нас. място: гр. София - 1618
  Адрес: бул. Цар Борис III 215, ет.10
  Телефон: 028502003
  Телефон 2: 0898418436
  Телефон 3: 0878436766
  Факс: 028502003
  Дейност: услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра, пазарните оценки
  e-mail: office@surveygroup.eu
  website:
  Ключови думи: площни снимки за проектиране София, изработване на кадастрални карти, оценки на недвижими имоти
  Брой преглеждания: 2669

  Описание

   "СЪРВЕЙ ГРУП" е динамично развиващо се дружество, предлагащо качествени и квалифицирани услуги в областта на проектирането, геодезията, кадастъра, пазарните оценки.

  Основни принципи, от които се ръководим при изпълнение на нашите ангажименти са: професионализъм, конкурентноспособност, качество и коректност.

  "СЪРВЕЙ ГРУП" предлага следните основни дейности:

  Геодезически услуги

  ● Заснемане на линейни обекти за проектиране, при строителство, екзекутиви
  ● Площни снимки за проектиране
  ● Заснемане на свлачищни участъци
  ● Изграждане на системи за наблюдение и изследване на деформации
  ● Изчисляване на обеми и 3D моделиране

  Кадастрални дейности

  ● Изработване на кадастрални карти и регистри
  ● Проекти за изменение на кадастрална карта и регистри
  ● Удостоверения по чл.52 от ЗКИР
  ● Изработване Специализирани карти

  Проектиране

  ● Проекти за Вертикално планиране
  ● Проектиране на улици и пътища
  ● Проекти по част ПБЗ

  Експертни оценки

  ● Оценки на недвижими имоти
  ● Оценки на земеделски земи и трайни насаждения
  ● Площообразуване на сгради

  Подробни устройствени планове

  ● Изработка на ПУП - План за регулация и застрояване
  ●Изработка на Парцеларни планове

  Други дейности

  ● Консултантски услуги по отчуждителни процедури
  ● Поддръжка на Карта на възстановената собственост (КВС)

   

   

  Галерия
  Пластика ООД
  Термонова ЕООД
  Петър Косев ЕТ
  Елеганс Мебел

  Copyright © 2019 | Bizneslist.com | Another great project by Salesman.BG ltd | All rights reserved.