КАТЕГОРИИ
 • Автомобили
 • Администрация
 • Електротехника
 • Заведения
 • Здравеопазване и медицина
 • Имоти
 • Машини и съоръжения
 • Обзавеждане
 • Образование
 • Производство
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Туризъм.БГ
 • Търговия
 • Услуги
 • Финанси
 • Храни и напитки
 • HashFlare
  Община Айтос | Община
  Община Айтос
  Категория:
  Подкатегория:

  ОБЩИНА АЙТОС

  Нас. място: гр.Айтос - 8500
  Адрес: ул. Цар Освободител 3
  Телефон: 055823450
  Дейност: Община
  e-mail: aetos@infotel.bg
  website:
  Ключови думи: община, имоти, туризъм, инвестиции
  Брой преглеждания: 2937

  Описание

  Община Айтос е разположена в източната част на Република България. Граничи със следните общини: на север - с Руен, на запад - с Карнобат, на юг и югоизток - с Бургас и на изток - с Поморие. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на р. Айтоска.
  Предимно равнинен. Северните части на общината по цялото й протежение са заети от южните разклонения на невисоката (до 700м) Айтоска планина. Склоновете й постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на места преминават в разлети хълмове. Последните й разклонения завършват с теренни гънки, сливайки се с равнината - южно от гр. Айтос. Планинските склонове са прорязани от множество дерета. Преобладаващият наклон от 11°-20° позволява трасирането и подравняването на склоновете и използването им за отглеждане на трайни насаждения - лозя и овощни градини. Южната част от общината е заета от Айтоското поле, което е периферна част на Бургаската низина. Разположено е на квота от 60 до 100м с лек наклон към р. Айтоска.
  Община Айтос попада в преходноконтиненталната климатична област. Най-източните й части са в обсега на черноморската климатична област, която се отличава със специфична проява на ветрова циркулация. Средногодишните температури са 12.2°С. Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности - най-високата измерена абсолютна максимална температура достига 42°С (август), а най-ниската максимална достига -22.1°С (януари и декември).
  В административно-териториалните граници на общината са включени 17 населени места - Айтос, Мъглен, Карагеоргиево, Тополица, Черноград, Чукарка, Пирне, Караново, Пещерско, Съдиево, Малка поляна, Дрянковец, Черна могила, Зетьово, Лясково, Раклиново, Поляново.

  Галерия
  Пластика ООД
  Термонова ЕООД
  Петър Косев ЕТ
  Елеганс Мебел

  Copyright © 2018 | Bizneslist.com | Another great project by Salesman.BG ltd | All rights reserved.