КАТЕГОРИИ
 • Автомобили
 • Администрация
 • Електротехника
 • Заведения
 • Здравеопазване и медицина
 • Имоти
 • Машини и съоръжения
 • Обзавеждане
 • Образование
 • Производство
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Туризъм.БГ
 • Търговия
 • Услуги
 • Финанси
 • Храни и напитки
 • HashFlare
  ОБЩИНА ПОПОВО | общини в България
  ОБЩИНА ПОПОВО
  Категория:
  Подкатегория:

  ОБЩИНА ПОПОВО

  Нас. място: Попово, обл. Търговище - 7800
  Адрес: ул. Александър Стамболийски 1
  Телефон: 060840021
  Факс: 060840024
  Дейност: общини в България
  e-mail: obstina@popovo.bg
  website:
  Ключови думи: Попово информация, община Попово, общинска администрация Попово
  Брой преглеждания: 1738

  Описание

  Община Попово е разположена в североизточната част на Република България. В съответствие с административно- териториалното деление на страната, тя попада в Търговищка област. Общата територия на общината е 833,398 кв. м, като граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница.

  В административно–териториалните граници на общината са включени 35 населени места, от тях 34 села и само административният център Попово е град. Селищната мрежа е формирана от 4 села с население над 1000 души, 7 села с население от 501-1000 обитатели, 17 села с население от 101-500 души и 6 села с население под 100 души. Най-големите села са: Кардам – 1590 жители, Светлен – 1226 жители, Зараево – 1030 жители, Садина – 1020 жители, Ломци - 977 жители и Славяново – 900 жители.

  В геоложко отношение територията на общината е изградена от седиментни скали със залежи на глина, съсредоточени главно в селата Светлен, Славяново и Водица с общ обем над 5 млн. куб. м. Находища от мергелни глини има в чертите на град Попово.

  Почвените типове са черноземи, горски и алувиално-ливадни с техните разновидности, подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.

  Водните количества на територията на община Попово са формирани от повърхностни и подземни води. През общината преминават реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река и техните притоци. Изградени са множество микроязовири със средна площ между 50 и 80 дка, чиито води се използват за напояване и рибовъдство.

  Естествената растителност се е запазила само в онези зони, които са по-малко годни за земеделие. Това са основно широколистни гори, разположени в леснодостъпни райони и даващи възможност за развитие на горскостопански дейности. Разпространени са и много видове билки, някои от които имат стопанско значение за населението.
   

  Галерия
  Пластика ООД
  Термонова ЕООД
  Петър Косев ЕТ
  Елеганс Мебел

  Copyright © 2019 | Bizneslist.com | Another great project by Salesman.BG ltd | All rights reserved.