КАТЕГОРИИ
 • Автомобили
 • Администрация
 • Електротехника
 • Заведения
 • Здравеопазване и медицина
 • Имоти
 • Машини и съоръжения
 • Обзавеждане
 • Образование
 • Производство
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Туризъм.БГ
 • Търговия
 • Услуги
 • Финанси
 • Храни и напитки

 • ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
  facebook share button
  twitter share button
  youtube subscribe button
  google plus share button
  Онлайн магазин mish-mash.bg - Усмивка за всеки
  ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ | финансови и счетоводни услуги
  ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ
  Категория:
  Подкатегория:

  ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ

  Нас. място: гр. София - 1301
  Адрес: ул. Братя Миладинови 12, ет.1
  Телефон: 029878984
  Телефон 2: 029811623
  Факс: 029812530
  Дейност: финансови и счетоводни услуги
  e-mail: office@expert-m.bg
  website:
  Ключови думи: счетоводство фирма София, регистрация по ЗДДС, регистрация на фирми, счетоводни услуги в София
  Брой преглеждания: 1892

  Описание

  ЕКСПЕРТ М – СОФИЯ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, концентрирало в себе си богатия опит и познания на водещи специалисти в областта на счетоводството, управление на човешките ресурси, данъците, бизнес планирането и управлението на организационни структури.

  Водеща цел на дружеството е да предоставя висококачествени професионални услуги, като предлага различни форми на бизнес взаимоотношения в зависимост от потребностите на своите клиенти.

  Постигането й е обезпечено чрез стриктен подбор на специалисти, както и чрез тяхната непрекъсната професионална подготовка и ежедневен тренинг. Услугите предлагани от нас са:

  Счетоводни услуги:
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на фирмената дейност;
  • Разработване на счетоводна политика;
  • Съставяне на първични документи;
  • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
  • Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС;
  • Попълване на Интрастат декларации и дневник;
  • Попълване на декларации и отчети за БНБ;
  • Попълване на искания за издаване на документи от НАП;
  • Изготвяне на Годишни данъчни декларации;
  • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международни;
  • Поддържане на номенклатури при складова обработка;
  • Осчетоводяване на левова и валутна каса и банка;
  Изготвяне и подаване на ръка или чрез електронен подпис на документи към различни Институции
  • годишен баланс, ОПР, ОСК,ОПП и приложенията към тях;
  • декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗОДФЛ;
  • статистически форми и отчети към Националния Статистически Институт;
  • информация за дейността на фирми в БНБ;
  Допълнителни услуги
  • Регистрации в Инспекция по труда;
  • Регистрации по Закона за защита на личните данни;
  • Регистрация по ЗДДС;
  • Регистрация на юридически лица в Агенция по Вписвания;

  ТРЗ, Личен състав и Управление на човешките ресурси:
  • Изготвяне, прекратяване на трудови договори и регистрацията им в НАП;
  • Изготвяне на граждански договори;
  • Оформяне на трудови книжки;
  • Служебни бележки /ЗОДФЛ,ЗСП/;
  • Удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3;
  • Справка - декларация за Бюро по труда;
  • Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати;
  • Изчисление на болнични и отпуски;
  • Попълване на платежни към бюджета и контрагенти;
  • Подаване на изискуема по закон информация;
  • Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск;
  • Интернет банкиране;

  Управление на човешките ресурси:
  • Проектиране и внедряване на системи за управление на човешките ресурси;
  • Проектиране и внедряване на системи за управление на заплатите;
  • Проектиране и внедряване на организационно-управленски структури;
  • Проектиране на длъжностите;
  • Разработване на колективни трудови договори;

  Консултантски услуги:
  Изготвяне на документи за пред банки за кандидатстване за кредити и програми за финансиране
  • Счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки необходими за кандидатстване по програми;
  Удостоверения:
  • Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност;
  • Удостовeрение за липса на процес на ликвидация;
  • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела;
  • Удостоверения за липса на задължения от НАП;
  Защита
  • Подготвяне на документи за данъчна ревизия;
  • Провеждане на ревизията извън офиса на клиента;
  • Обжалване на актове издадени от контролните органи;
  • Защита при ревизии от НАП касаещи ДОО, ЗО и ДЗПО;
  • Експертни заключения, изготвяне на възражения за обжалване на ревизионните материали;
  Консултации
  • Счетоводно и Данъчно законодателство;
  • Трудово и осигурително законодателство;
  • Мониторинг на вътрешно счетоводство;
  • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал;
  • Текущи финансови и счетоводни консултации;
  • Консултации по управление на човешките ресурси- включително управление на заплатите;

  Регистрация на фирми:
  • Регистрации и промяна на данни за фирми в Агенция по вписвания;
  • Актуално състояние на фирма;
  • Регистрации по Закона за регистъра по Булстат;
   

  Галерия
  Пластика ООД
  Термонова ЕООД
  Петър Косев ЕТ
  Елеганс Мебел

  Copyright © 2020 | Bizneslist.com | Another great project by Salesman.BG ltd | All rights reserved.