КАТЕГОРИИ
 • Автомобили
 • Администрация
 • Електротехника
 • Заведения
 • Здравеопазване и медицина
 • Имоти
 • Машини и съоръжения
 • Обзавеждане
 • Образование
 • Производство
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Туризъм.БГ
 • Търговия
 • Услуги
 • Финанси
 • Храни и напитки

 • ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
  facebook share button
  twitter share button
  youtube subscribe button
  google plus share button
  Онлайн магазин mish-mash.bg - Усмивка за всеки
  Регионална здравна инспекция - Кърджали | Регионална здравна инспекция
  Регионална здравна инспекция - Кърджали
  Категория:
  Подкатегория:

  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЪРДЖАЛИ

  Нас. място: гр.Кърджали - 6600
  Адрес: ул. Ген. Владимир Стойчев 2
  Телефон: 036160295
  Факс: 036162095
  Дейност: Регионална здравна инспекция
  e-mail: rzi.kardjali@gmail.com
  website:
  Ключови думи: здравна инспекция, здравеопазване
  Брой преглеждания: 2450

  Описание

  Регионална здравна инспекция - Кърджали е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето. Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

  РЗИ - Кърджали реализира държавната здравна политика на територията на област Кърджали с управление и администриране, достъпно за наблюдение и външен контрол. Осъществява следните дейности:
  - извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;
  - организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
  - събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Кърджали;
  - упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;
  - извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични и генетични изследвания в своите модерно оборудвани лаборатории;
  - извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;
  - извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  - извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;
  - наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;
  - извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;
  - оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
  - участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.
  Работно време: 8.30 - 12.00 и 12.30 - 17.00 часа от понеделник до петък.

  Галерия
  Пластика ООД
  Термонова ЕООД
  Медицински център Репробиомед
  Елеганс Мебел

  Copyright © 2024 | Bizneslist.com | Another great project by Salesman.BG ltd | All rights reserved.